Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας - Δικαιολογητικά


1.Τέσσερις πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα)
2. Αίτηση που θα προμηθευθείτε από το Αστυνομικό Τμήμα
3. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.)
4. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση)
 
5. Για την πρώτη έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται επίσης η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος/η, την βεβαίωση των στοιχείων μπορεί να κάνει ο γονέας ή ο κηδεμόνας.
** H Αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας υποχρεωτικά αναζητά αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας του αιτούντος, και η αποστολή του γίνεται από την Αρχή που το εκδίδει, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία.
 
Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις  μήνες πριν την υποβολή του.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου