Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Άδεια κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ


Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση για άδεια κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής
  Βεβαίωση από εργοστάσιο κατασκευής, ή γενικό αντιπρόσωπο χώρα προέλευσης ή της χώρας μας για την ύπαρξη ABS (Απαιτείται μόνο για μεταχειρισμένα οχήματα εξωτερικού με μικτό βάρος πάνω από 3.500 χιλ/μα, αν δεν προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας)
 • Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος
 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Παραστατικό
  Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., αξίας 100 ευρώ (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)
 • Πιστοποιητικό TΣA
 • Πρακτικό επιθεώρησης
  Πρακτικό επιθεώρησης του νέου αυτοκινήτου
 • Πράξη αποχαρακτηρισμού του αντικαθιστώμενου λεωφορείου

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  Ξένη άδεια κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο εξωτερικού που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία
 • Έγκριση Τύπου 
  Για καινούργια λεωφορεία απαιτείται έγκριση τύπου. Για τα μεταχειρισμένα, έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας, σχεδιάγραμμα, μελέτη, σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου από KTEO 
  Για μεταχειρισμένα
 • Καταστατικό εταιρίας 
  Όταν πρόκειται για εταιρεία.
 • Πιστοποιητικό τελωνείου 
  Πιστοποιητικό ταξινόμησης (τελωνισμού) όταν πρόκειται για καινούργιο λεωφορείο ή μεταχειρισμένο εξωτερικού που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία
 • Ταχογράφο σε περίπτωση πρώτης ταξινόμησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
  Υπεύθυνη δήλωση τεχνίτη εγκατάστασης περιοριστή ταχύτητας, για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του, για λεωφορεία μικτού βάρους πάνω από 10000 χιλ/μα.
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου