Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση χορήγησης αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
 • Βεβαίωση αστυνομικής αρχής (σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής)
 • Παλιά φθαρμένη άδεια 
  Σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω φθοράς
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό)
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • 1 πρόσφατη φωτογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου