Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Εκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς

Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
  • Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής από το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου ή όπου δηλώθηκε η απώλεια.
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο εγγράφου Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.
  • Σε περίπτωση φθοράς επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια, ενώ αν πρόκειται για καταστροφή λόγω πυρκαγιάς επισυνάπτεται ανάλογη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  • Παράβολο Δημοσίου 9 Ευρώ.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου