Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Ανανέωση ή Αντικατάσταση Διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειαςΣε περίπτωση ανανέωσης  διαβατηρίου κατατίθενται τα ίδια δικαιολογητικά, που απαιτούνται κατά την αρχική έκδοση διαβατηρίου προσκομίζοντας και το παλαιό διαβατήριο.Σε περίπτωση έκδοσης νέου διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας, υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την αρχική έκδοση  και επιπλέον αυτών, πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια, στην οποία αναφέρεται το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου