Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Ανανεωση άδειας οδήγησης - Δικαιολογητικά- Προυποθέσεις

Για ανανέωση άδειας οδήγησης ισχύουν οι παρακάτω  προϋποθέσεις :


Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
  1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  2. Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν.
  3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  4. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας οδήγησης.


Γενικά Δικαιολογητικά

Ειδικά Δικαιολογητικά

  • Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή κάρτας προσωρινής άδειας παραμονής αλλοδαπού ή κάρτας παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Ελληνας υπήκοος
    Η άδεια διαμονής ή παραμονής να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους - 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου