Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Εκδοση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου- Δικαιολογητικά

Για την έκδοση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, εφόσον είστε κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου


Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο εγγράφου Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Παράβολο Μ.Τ.Σ. 3 Ευρώ και 6 ένσημα ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ (όταν περάσετε τις εξετάσεις).
 • Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου 9,00 Ευρώ (εφόσον περάσετε τις εξετάσεις για την παραλαβή της άδειας οδήγησης).


Για την έκδοση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, εαν  δεν διαθέτετε άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση έκδοσης άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου για υποψηφίους που στερούνται άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (ΕΛΑΣ)
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Διπλότυπο 7.40 € από Δημόσιο Ταμείο (όταν περάσετε τις εξετάσεις)
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ένσημο ΕΛΑΣ 3 € και ΜΤΣ 3 € (όταν περάσετε τις εξετάσεις)
 • Παράβολο από την Εθνική Τράπεζα (64 €)
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμιάτρου και Παθολόγου που είναι συμβεβλημένοι με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Συγκοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Υπεύθυνη δήλωση και των δύο γονέων (σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος) με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ότι συναινούν για την έκδοση της άδειας οδήγησης.
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου