Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Άδεια oδήγησης γεωργικού μηχανήματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας οδήγησης γεωργικού μηχανήματος.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση άδειας oδήγησης γεωργικού μηχανήματος
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες
 • Παράβολο (15 €)
 • Πιστοποιητικό Ιατρικής Εξέτασης
  Συμπληρώνεται έντυπο της Ν.Α. από παθολόγο και οφθαλμίατρο, εάν συντρέχει περίπτωση

Ειδικά Δικαιολογητικά


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου