Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης


Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Χρόνος διεκπεραίωσης: Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 10 ημερών από τον τοκετό, αλλιώς επικολλάται χαρτόσημο 4,40 €, αν γίνει μέσα σε 3 μήνες + 10 μέρες από τον τοκετό, ή χαρτόσημο 13,5 € αν γίνει αργότερα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Γενικά Δικαιολογητικά

Άδεια Παραμονής
Για αλλοδαπούς.
Αίτηση για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
(Απαραίτητο έγγραφο)
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
(Εναλλακτικά προσκομίζεται διαβατήριο)
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Δικαστική Απόφαση
Η Δικαστική Απόφαση πρέπει να είναι τελεσίδικη. Η Δικαστική Απόφαση είναι απαραίτητη σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικό γιατρού / μαίας / μαιευτή.
Πιστοποιητικό Ιατρού
Εναλλακτικά πιστοποιητικό μαίας / μαιευτή (Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης αυτού, η δήλωση γίνεται μόνο με Υπεύθυνη Δήλωσή του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφεται: "Πιστοποιητικό γιατρού, μαίας ή μαιευτή δεν προσκομίζεται λόγω αδυναμίας έκδοσής του" )
Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι ο πατέρας του παιδιού, ο γιατρός, η μαία ή μαιευτής και κάθε πρόσωπο που βρισκόταν στο τοκετό. Αν ο τοκετός έγινε σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή, ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για δήλωση είναι ο διευθυντής του ιδρύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου