Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Δήλωση βάφτισης


Αρμόδιος φορέας: ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Χρόνος διεκπεραίωσης: Η δήλωση της βάφτισης πρέπει να γίνει σε διάστημα 90 ημερών από την ημέρα τέλεσης της βάφτισης.
Κόστος: Μηδέν (Αν η δήλωση γίνει μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την παρέλευση των 90 ημερών, επικολλάται στην αίτηση χαρτόσημο των 4,40 €. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (90 ημερών + 3 μηνών) επικολλάται χαρτόσημο 13,5 €).


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση της βάφτισης.

Γενικά Δικαιολογητικά

Αίτηση για τη δήλωση βάφτισης
Βεβαίωση ιερέα
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Υπόχρεοι να δηλώσουν τη βάφτιση είναι οι γονείς ή όποιοι έχουν την επιμέλεια του παιδιού, ο ανάδοχος, αυτός που βαφτίστηκε (αν έχει συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του), οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι τρίτου βαθμού (ο πλησιέστερος αποκλείει τον απώτερο).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου