Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Άδεια τέλεσης θρησκευτικού γάμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας τέλεσης θρησκευτικού γάμου.


Γενικά Δικαιολογητικά:


  • Βεβαίωση Μητρόπολης, να αναφέρει το βαθμό του τελευταίου γάμου.  
  • Πιστοποιητικό αγαμίας
  • Φύλλο ημερήσιας τοπικής εφημερίδας, ένα για τον καθένα.  
  • 1 Παράβολο (πράσινο) Δημοσίου Ταμείου 15€ (ονομαστικής αξία 14,67 €)Ειδικά Δικαιολογητικά

  • Διαζευκτήριο, στη περίπτωση διαζευγμένων πολιτών .
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου,  εφόσον υπάρχει θάνατος του/της συζύγου από προηγούμενο γάμο.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η τέλεση του θρησκευτικού γάμου θα πρέπει να δημοσιευτεί σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην εκκλησία της ενορίας όπου θα τελεστεί ο γάμος.

Με βάση τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου