Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Δήλωση γάμου στο ληξιαρχείο - ΔικαιολογητικάΑπαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση γάμου στο ληξιαρχείο.

Γενικά Δικαιολογητικά


  • Αίτηση δήλωσης γάμου στο ληξιαρχείο
  • Αστυνομικές Ταυτότητες των συζύγων

  • Βεβαίωση της Εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη, εάν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο.

  • Δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου

         Όταν πρόκειται για πολιτικό γάμο.

  • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων


Ειδικά Δικαιολογητικά


  • Άδεια παραμονής, για τους αλλοδαπούς.

Σημειώσεις

 Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
Μετά το διάστημα των 40 ημερών και μέχρι 130 ημέρες από το γάμο, καταβάλλεται πρόστιμο 4,50€ σε παράβολο χαρτοσήμου. Μετά την παρέλευση των 130 ημερών το παράβολο χαρτοσήμου ανέρχεται σε 13€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου