Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες - κατοίκους του εξωτερικού


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες - κατοίκους του εξωτερικού.

Γενικά Δικαιολογητικά


  • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια τοπική εφημερίδα σε δύο έντυπα, ένα για τον καθένα, με αναγραφή του τόπου κατοικίας της αλλοδαπής 

Εφόσον γίνεται γάμος με αλλοδαπό, τα στοιχεία των μελλονύμφων με ελληνικούς χαρακτήρες.

  • Αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες - κατοίκους του εξωτερικού

 Η αίτηση χορηγείται από την υπηρεσία, συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο.

  • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, μισθωτήριο οικίας κλπ.)
  • Δικαστική απόφαση (εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των 18 ετών)
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης 
  • .Ληξιαρχική πράξη θανάτου εάν πρόκειται για χηρεία 
  • Λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος πρώην συζύγου (εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο)
  • Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής 
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και εξουσιοδότηση (συμπληρωμένες με διεύθυνση κατοικίας), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου. 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και την εξουσιοδότηση θα βεβαιώνεται ότι: 1) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα γάμου από τα αναφερόμενα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356 και 1360 του Α.Κ. 2) Αν τελεί σε πρώτο ή δεύτερο γάμο κλπ. 3) Τα στοιχεία του μέλλοντος / μελλούσης συζύγου με ελληνικούς χαρακτήρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου