Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου - Δικαιολογητικά

Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
  • Πιστοποιητικό τελωνισμού.
  • Έγκριση τύπου εταιρείας.
  • Τιμολόγιο αγοράς.
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του μοτοποδηλάτου (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής).
  • Παράβολο αξίας 9,00 Ευρώ.
  • Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ και Μ.Τ.Σ. 3 Ευρώ.
* Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να προσκομίσει και το μοτοποδήλατο για έλεγχο.
* Η άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου ισχύει για το ημελογιακό έτος εντός του οποίου εκδίδεται ή ανανεώνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου