Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή λειτουργίας γεωργικών μηχανημάτων

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]


Χρόνος διεκπεραίωσης:Η έκδοση της άδειας, υπό την προϋπόθεση των σωστών δικαιολογητικών και της άριστης κατάστασης του μηχανήματος μετά την επιθεώρηση, πραγματοποιείται εντός μίας έως τριών ημερώνΑπαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή λειτουργίας γεωργικών μηχανημάτων.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή λειτουργίας γεωργικών μηχανημάτων
  • Βιβλίο χρήσης και συντήρησης
  • Δελτίο ταξινόμησης αγροτικού μηχανήματος
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας του αγροτικού μηχανήματος
  • Παράβολο για την χορήγηση κρατικών πινακίδων
  • Πιστοποιητικό μηχανήματος
  • Τιμολόγιο αγοράς αγροτικού μηχανήματος
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 '' περί νομίμου κατοχής ''
    (Απαραίτητο έγγραφο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου